Breaking News

สอบผ่าน : หางานราชการ มากกว่า 1,000 อัตรา/เดือน

หางานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ อัปเดตทุกวัน คลิก…ที่นี่

ขอแนะนำ 4 ขั้นตอน ง่ายๆ…สู่งานราชการ

หากคุณ เป็นคนหนึ่งที่อยากก้าวเข้าสู่…งานราชการ เราขอแนะนำ 4 ขั้นตอนง่ายๆ สู่งานราชการ  คือ ติดตาม ตรวจสอบ  ต้องรู้ และเตรียมตัว


1. เริ่มจากการ ติดตาม ข่าวการเปิดสอบราชการ อย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานต่างๆเมื่อประกาศ รับสมัครแล้วจะมีเวลาให้ทำการสมัคร เพียง 1- 2 สัปดาห์ เท่านั่น


2. ตรวจสอบ ผู้สมัครควรตรวจสอบ คุณสมบัติ วิธีการ และขั้นตอน ในการสมัคร ว่าตนเองมีคุณสมบัติ ตรงตามที่หน่วยงานนั่นๆ ประกาศรับสมัครหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็น อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ที่ใช้สมัคร รวมถึงการต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนหรือไม่ โดยในหลายๆหน่วยงาน ผู้สมัครก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ดังกล่าวมาก่อนเสมอไป  เมื่อทำการสมัครสอบแล้ว ผู้สมัครต้องติดตามการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ โดยหน่วยงานต่างๆ มักจะประกาศภายใน 1- 2 สัปดาห์ หลังจากการปิดรับสมัคร


3. ต้องรู้ ผู้สมัครต้องรู้ถึง หลักสูตรวิธีการและขอบเขตวิชา ที่ใช้ในการสอบ เพื่อจะได้เตรียมตัวสอบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปกติแล้ว เกณฑ์ในการตัดสิน ผู้สมัครสอบ ต้องทำคะแนนในการสอบข้อเขียน ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีการสิทธิ ไปสอบสัมภาษณ์ต่อไป


4. เตรียมตัว การเตรียมตัวสอบ เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นตัวแปรสำคัญ ที่กำหนดว่าเราจะได้ผ่าน เข้าไปทำงานในหน่วยงานนั่นๆ หรือไม่ โดยเราควรที่จะศึกษาว่าในแต่ละวิชาที่ใช้สอบนั้น เรามีความรู้ความถนัดมากน้อยเพียงใด เพื่อที่เราจะได้วางแผน ในการเตรียมตัวสอบ ได้อย่างถูกวิธี และเมื่อถึงวันสอบ ผู้สมัครควรไปถึงสถานที่สอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามระเบียบในการสอบ อย่างเคร่งครัด


เห็นไหมคะ… แค่ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ เพียงเท่านี้ เราก็จะไม่พลาดโอกาสดี ๆ ที่จะได้งานราชการค่ะ ” ก้าวเดินไปด้วยกัน สานฝันคนสอบราชการ ”งานที่ไม่ต้องผ่านภาค ก. งานบริหารธุรกิจ งานบัญชี งานรัฐวิสาหกิจ งานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา งานวุฒิ ป.โท งานเศรษฐศาสตร์ พนักงานราชการ รับราชการ รับสมัคร สมัครสอบ สอบผ่าน สอบราชการ หางานราชการ