Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

กรมการขนส่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา แบ่งดังนี้

พนักงานกองทุนฯ

1.ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 11,280 บาท

ลูกจ้างชั่วคราวฯ

3.ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 บาท

4.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ

เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

5.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ

เงินเดือน 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : ตำแหน่งที่ 1 – 2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2563 และตำแหน่งที่ 3 – 6 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ ทางเว็ปไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563