Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 4 ตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 6 อัตรา

-วุฒิ ม.6 (ผู้สมัครที่มีวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้อง สิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้)

-เงินเดือน 10,430 บาท

2. ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร 1 อัตรา

-วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟ้ฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์

-เงินเดือน 11,280 บาท

3. ตำแหน่ง ช่างแบตเตอรี่ 9 อัตรา

-วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟ้ฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และช่างอิเล็กทรอนิกส์

-เงินเดือน 11,280 บาท

4. ตำแหน่ง ช่างประปา 1 อัตรา

-วุฒิ ปวช. สาขาช่างประปา ช่างท่อโลหะหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-เงินเดือน 11,280 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร.02-297-5490 และ 02 – 296-7102

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : สอบคัดเลือกวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ – 10 เมษายน 2563