Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมกิจการเด็กกและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่ออเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 4 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

-เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

-เงินเดือน 13,800 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

-เงินเดือน 13,800 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้ออมูล 1 อัตรา

-วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ทุกกสาขาวิชา

-เงินเดือน 10,430 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ ดังนี้

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://www.dcy.go.th/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563