Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 11 ตำแหน่ง จำนวน 55 อัตรา แบ่งดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  5 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 15 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

11. ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://dms.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563