Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 11 ตำแหน่ง จำนวน 21 อัตรา แบ่งดังนี้

1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 2 อัตรา

เงินเดือน 23,430 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิชาประมง 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท (วุฒิ ปวส.)

เงินเดือน 11,280 บาท เงินเพิ่มฯ 2,000 บาท

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

10. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด 4 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงาธุรการ 5 อัตรา

 เงินเดือน 13,800 บาท                              

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ http://https://dmcr.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563