Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมที่ดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 83 อัตรา แบ่งดังนี้

1.ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ วิศวกรรมโยธา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2.ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5.ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 20 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างสำรวจ หรือทางช่างก่อสร้าง

เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

6.ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างโยธา ทางช่างสำรวจ หรือทางช่างก่อสร้าง

เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

7.ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 40 อัตรา

วุฒิ ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท (วุฒิ ปวท.)

เงินเดือน11,500 – 12,650 บาท (วุฒิ ปวส.)

8.ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 3 อัตรา

วุฒิ ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ

วุฒิ  ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

เงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท (วุฒิ ปวท.)

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท (วุฒิ ปวส.)

9.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 อัตรา

วุฒิ ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://dol.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 1 -23 มิถุนายน 2563