Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งต่าง ๆ (ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง)

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน 1 อัตรา

เงินเดือน 8,690 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพฯ 1,310 บาท

2.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพฯ 600 บาท

3.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 8 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

7.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

8.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

9.ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีการสมัครดังนี้

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 8 เมษายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://www.airports.go.th/

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563