Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 8 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา แบ่งดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

3.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

4.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

5.ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

6.ตำแน่ง นายช่างสำรวจ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

7.ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

8.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท                                 

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 สิงหาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 7 กันยายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน

รับสมัครวันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2563