Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการฯ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 4 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา แบ่งดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโนบายและแผน 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

เงินเดือน 15,000 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

เงินเดือน 12,000 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

เงินเดือน 15,000 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

เงินเดือน 15,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีสมัคร ดังนี้

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563