Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 11 ตำแหน่ง จำนวน 14 อัตรา แบ่งดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ด้านผลิตและเก็บรักษาจุลินทรีย์) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท

6.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

9.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

10.ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

11.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบโดยจะประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://ldd.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563