Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 17 ตำแหน่ง จำนวน 82 อัตรา แบ่งดังนี้

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19,500 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. นักจิตวิทยา 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

เงินเดือน 18,000 บาท

3. นักพัฒนาสังคม 9 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

4. นักสังคมสงเคราะห์ 11 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์หรือสาขาอื่นและได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด

เงินเดือน 18,000 บาท

5. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. นิติกร 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

7. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เงินเดือน 18,000 บาท

กลุ่มงานเทคนิค

8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 16 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เงินเดือน 13,800 บาท

9. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 7 อัตรา

วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 13,800 บาท

10. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง

เงินเดือน 13,800 บาท

11. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 13,800 บาท

12. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือช่างกล

เงินเดือน 11,280 บาท

13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา

วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

14. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา

วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 11,280 บาท

กลุ่มงานบริการ

15. เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด 4 อัตรา

วุฒิ ปวช. สาขาวิชโยธา สำรวจ หรือการก่อสร้าง

เงินเดือน 11,280 บาท

16. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 6 อัตรา

วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

เงินเดือน 10,430 บาท

17.พนักงานบริการ 14 อัตรา

วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

เงินเดือน 10,430 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 29 กรกฎาคม 2563