Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2563

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 11 อัตรา แบ่งดังนี้

1. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ฮอร์น) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (ไวโอลิน) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 3 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

8. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม (ด้านการออกแบบนิทรรศการ) 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

9. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9  – 30 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ https://finearts.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่     

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563