Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

2.ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต 7 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

3.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

5.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต 2 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

8.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 บาท

9.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา

เงินเดือน 8,690 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีการสมัคร มีดังนี้

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://www.rd.go.th/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563