Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง 4 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานเศรษฐกร 1 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท

3. ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

5. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องยนต์ 2 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

6. ตำแหน่ง พนักงานช่างปูน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีการสมัครดังนี้

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://www.dpt.go.th/

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563