Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง ?

ตอบ :  รับสมัคร 150 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมฯ จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 4 กองกำกับการควบคุมฝูงชน1และ2 กองบังคับการอารักขาและควบคมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (คฝ.1) 150 อัตรา

วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

ถาม :ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างไรคะ?

ตอบ :ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

-เพศหญิง

-ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี (เกิดระหว่าง 21 ส.ค. 2533 – 21 ส.ค. 2545)

-สูงไม่ตํ่ากว่า 165 ซ.ม.

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 4 กันยายน 2563 ทางเว็ปไซต์ http://www.policeadmission.org/ และสอบข้อเขียนวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563