Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างฯ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 18 ตำแหน่ง จำนวน 973 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) 45 อัตรา

เงินเดือน 16,830 บาท

2. พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) 292 อัตรา

เงินเดือน 16,830 บาท

3. พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) 100 อัตรา

เงินเดือน 12,690 บาท

4. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) 37 อัตรา

เงินเดือน 9,580 บาท

5. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) 40 อัตรา

เงินเดือน 9,580 บาท

6. พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) 20 อัตรา

เงินเดือน 10,440 บาท

7. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) 157 อัตรา

เงินเดือน 9,580 บาท

8. พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) 9 อัตรา

เงินเดือน 9,580 บาท

9. พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) 5 อัตรา

เงินเดือน 9,580 บาท

10. วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) 4 อัตรา

เงินเดือน 16,830 บาท

11. พนักงานรถจักร 4 (ช่างเครื่องชั้น 2) 134 อัตรา

เงินเดือน 10,440 บาท

12. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) 24 อัตรา

เงินเดือน 16,830 บาท

13. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างเครื่องกล หรือช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์)​ 6 อัตรา

เงินเดือน 10,440 บาท

14. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)​​ 32 อัตรา

เงินเดือน 10,440 บาท

15. วิศวกร 9 อัตรา

เงินเดือน 16,830 บาท

16. พนักงานเทคนิค 50 อัตรา

เงินเดือน 10,440 บาท

17. วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) 5 อัตรา

เงินเดือน 16,830 บาท

18. พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง)​​ 4 อัตรา

เงินเดือน 10,440 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ ทางเว็ปไซต์ https://railway.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563