Breaking News
Home / เตรียมสอบราชการ / เตรียมสอบ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เตรียมสอบ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คำถามน่ารู้ก่อนการเตรียมสอบ ?

ถาม : วิธีในการสอบแต่ละตำแหน่ง มีวิธีการอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องทำการสอบด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่

1.สอบข้อเขียน 200 คะแนน

2.สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ถาม : วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนแต่ละตำแหน่ง มีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนแต่ละตำแหน่ง มีทั้งหมด 200 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ

3. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ถาม : การสอบสัมภาษณ์ มีวิธีอย่างไรบ้างคะ ?

ตอบ : สอบสัมภาษณ์มีวิธีในการพิจารณา ดังนี้

ถาม : เกณฑ์ในการตัดสิน มีวิธีการตัดสินอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

เตรียมสอบ : กรมการศาสนา

รับสมัครวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562