Breaking News
Home / เตรียมสอบราชการ / เตรียมสอบ : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ

เตรียมสอบ : สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเเห่งชาติระดับปฏิบัติการ 

คำถามน่ารู้ก่อนการเตรียมสอบ ?

ถาม : วิธีในการสอบแต่ละตำแหน่ง มีวิธีการอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องทำการสอบด้วยกัน 2 วิธี ได้แก่

1.สอบข้อเขียน

2.สอบสัมภาษณ์

โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ถาม : วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนแต่ละตำแหน่งมีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบข้อเขียนมีทั้งหมด 500 คะแนน แบ่งออกดังนี้

ถาม : เกณฑ์ในการตัดสิน มีวิธีการตัดสินอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ https://villagefund.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

เตรียมสอบ : กรมการศาสนา

รับสมัครวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562