Breaking News
Home / เตรียมสอบราชการ / เตรียมสอบ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เตรียมสอบ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ

คำถามน่ารู้ก่อนการเตรียมสอบ ?

ถาม : วิธีในการสอบแต่ละตำแหน่ง มีกี่ส่วนคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องทำการสอบด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1. สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ 200 คะแนน

ส่วนที่ 2. สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

โดยผู้สมัครต้องสอบผ่านส่วนที่ 1 ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสอบส่วนที่ 2 ต่อไป

ถาม : วิชาที่ใช้สอบส่วนที่1 แต่ละตำแหน่งมีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง มีดังนี้

1.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

3.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

4.ตำแหน่ง นายช่างปฏิบัติงาน(ช่างไฟฟ้า)

5.ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

6.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวช.)

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวส.)

8.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน

9.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

10.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

ถาม : การสอบสัมภาษณ์ มีวิธีอย่างไรบ้างคะ ?

ตอบ : สอบสัมภาษณ์มีวิธีในการพิจารณา ดังนี้

ถาม : เกณฑ์ในการตัดสิน มีวิธีการตัดสินอย่างไรคะ ?

ตอบ : ผู้สมัครสอบต้องได้คะแนนในการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

เตรียมสอบ : กรมการศาสนา

รับสมัครวันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562