Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 18 ตำแหน่ง จำนวน 25 อัตรา แบ่งดังนี้

รหัสคุณวุฒิที่ 01 – 03 เงินเดือน 17,830 บาท

รหัสคุณวุฒิที่ 04 – 09 และ 11 เงินเดือน 15,000 บาท

รหัสคุณวุฒิที่ 10 และ 12 – 14 เงินเดือน 15,890 บาท

รหัสคุณวุฒิที่ 15 เงินเดือน 16,830 บาท

รหัสคุณวุฒิที่ 16,17 เงินเดือน 12,000 บาท

รหัสคุณวุฒิที่ 18 เงินเดือน 10,740 บาท

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมแต่ละตำแหน่ง

รหัสคุณวุฒิที่ 01

รหัสคุณวุฒิที่ 02

รหัสคุณวุฒิที่ 03

รหัสคุณวุฒิที่ 04

รหัสคุณวุฒิที่ 05

รหัสคุณวุฒิที่ 07

รหัสคุณวุฒิที่ 11

รหัสคุณวุฒิที่ 12

รหัสคุณวุฒิที่ 13

รหัสคุณวุฒิที่ 14

รหัสคุณวุฒิที่ 15

รหัสคุณวุฒิที่ 16

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 18 สิงหาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 4 กันยายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://www.thailandpost.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563