Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา แบ่งดังนี้

1.ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี

เงินเดือน  19,500 บาท

2.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน  19,500 บาท

3.ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เงินเดือน  19,500 บาท

4.ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เงินเดือน  19,500 บาท

5.ตำแหน่ง สถาปนิก 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์/ภูมิสถาปัตย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เงินเดือน  19,500 บาท

6.ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/เทคโนโลยีดิจิทัล

เงินเดือน  19,500 บาท

7.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี

เงินเดือน  19,500 บาท

8.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน  19,500 บาท

9.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการตลาด/การจัดการ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เงินเดือน  19,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 มีนาคม 2563

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีการสมัคร ดังนี้

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 2 เมษายน 2563 ทางเว็ปไซต์ www.dru.ac.th

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมประมง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2563