Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / รวมตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ก.พ. 63 ครั้งที่ 1

รวมตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ก.พ. 63 ครั้งที่ 1

รวมตำแหน่งงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 1,566 อัตรา ดังนี้

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2563 (40 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันที่ 18 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 (1 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (90 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป วันนี้ – 21 กุมภาพันธ์ 2563 (54 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2563 (14 อัตรา), วันนี้ – 5 มีนาคม 2563 (16 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2563 (45 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2563 (266 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมการศาสนา รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2563 (5 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (6 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (19 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 4 มีนาคม 2563 (36 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 6 มีนาคม 2563 (22 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2563 (29 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2563 (5 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ รับสมัครวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 (3 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ รับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 (7 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วันนี้ – 24 กุมภาพันธ์ 2563 (908 อัตรา) อ่านรายละเอียด คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563