Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 12 ตำแหน่ง จำนวน 27 อัตรา ดังนี้

1.ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์ 2 อัตรา

เงินเดือน 15,890 บาท หรือ

เงินเดือน 15,000 บาท

2.ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล 1 อัตรา

เงินเดือน 15,890 บาท หรือ

เงินเดือน 15,000 บาท

3.ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,890 บาท หรือ

เงินเดือน 15,000 บาท

4.ฝ่ายจัดระบบบริการ ส่วนบริหารงาน  area Coad 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

5.ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

6.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

7.ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน ส่วนวิเคราะห์ต้นทุน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท 

8.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่วนวิศวกรรม 1 อัตรา

เงินเดือน 12,000 บาท

9.ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย ส่วนทันตกรรม 1 อัตรา

เงินเดือน 10,740 บาท

10.ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 2 อัตรา

เงินเดือน 17,830 บาท

11.ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ ส่วนสนับสนุนบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ในประเทศ 1 อัตรา

เงินเดือน 17,830 บาท

12.ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ ส่วนสารสนเทศและวิจัย 1 อัตรา

เงินเดือน 17,830 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ http://job.thailandpost.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครสอบ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2563