Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 5 ตำแหน่ง  จำนวน 67 อัตรา ดังนี้

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) 50 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่า

เงินเดือน 15,000 บาท

2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่า

เงินเดือน 15,000 บาท

3.นิติกรปฏิบัติการ 6 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

เงินเดือน 15,000 บาท

4.วิศวกรปฏิบัติการ(โยธา) 7 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธาหรือบริหารงานก่อสร้าง

เงินเดือน 15,000 บาท

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 1 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 29 กรกฎาคม 2563