Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร  ตำแหน่ง  จำนวน  อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

2. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่ กฎหมายกำหนด

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

4. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 44 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

5. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 11 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?          

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://alro.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2563