Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 101 ตำแหน่ง จำนวน 1,942 อัตรา แบ่งดังนี้

เขตทั่วไป แบ่งออกเป็น 71 กลุ่ม 1,869 อัตรา ดังนี้

1.กลุ่มวิชาสามัญ กลุ่มที่ไม่ได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 10 กลุ่ม 366 อัตรา

2.กลุ่มวิชาฯขาดแคลน กลุ่มที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในวันสมัคร มี 61 กลุ่ม 1,503 อัตรา

เขตจังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา แบ่งออกเป็น 30 กลุ่ม 73 อัตรา ดังนี้

1.กลุ่มวิชาสามัญ กลุ่มที่ไม่ได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 7 กลุ่ม 15 อัตรา

2.กลุ่มวิชาฯขาดแคลน กลุ่มที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในวันสมัคร มี 23 กลุ่ม 58 อัตรา

อัตราเงินเดือน มีดังนี้

-เงินเดือน 15,050 บาท (ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี)

-เงินเดือน 15,800 บาท (ป.ตรี หลักสูตร 5 ปี)

-เงินเดือน 15,800 บาท (ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี + ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี)

-เงินเดือน 17,690 บาท (ป.ตรี หลักศูตร 6 ปี)

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7  มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://vec.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563