Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 8 ตำแหน่ง จำนวน 17 อัตรา แบ่งดังนี้

1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5.ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 6 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

6.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

7.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 3 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563  ในวันเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศภายในเดือนมิถุนายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://alro.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน

รับสมัครวันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2563