Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 13 ตำแหน่ง จำนวน 34 อัตรา แบ่งดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล(คนพิการ) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

9. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

10. ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

11. ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563