Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานพัฒนาที่ดิน(ขต 1 – 12) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 61 ตำแหน่ง จำนวน 28 อัตรา แบ่งเป็น 12 เขต ดังนี้

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4. นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

5. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

7. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

8. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

9. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

11. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 6 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

12. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

13. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

14. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

15. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

16. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

17. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

18. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

19. นักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

21. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

22. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

23. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

24. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

26. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

27. เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

28. เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 6 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองแต่ละเขต ดังนี้

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

 ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ ทางเว็ปไซต์ https://www.ldd.go.th/

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563