Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงาน กศน. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา แบ่งดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7. ตำแหน่ง วิศวกร 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท(วุฒิ ปวช.)

เงินเดือน 13,010 บาท(วุฒิ ปวท.)

เงินเดือน 13,800 บาท(วุฒิ ปวส.)

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา

เงินเดือน 10,430 บาท(วุฒิ ม.3/ม.6)

เงินเดือน 11,280 บาท(วุฒิ ปวช.)

เงินเดือน 13,010 บาท(วุฒิ ปวท.)

เงินเดือน 13,800 บาท(วุฒิ ปวส.)

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : รับสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ www.nfe.go.th

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่               

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563