Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมสรรพากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง  จำนวน 266 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 150 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 80 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 15 อัตรา

วุฒิ ป .ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 7 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563