Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมศิลปากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2563

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 13 ตำแหน่ง จำนวน 14 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง ช่างอาภรณ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

2. ตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน 1 อัตรา

เงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

3. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

4. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม) 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

5. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านจิตรกรรม) 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

6. ตำแหน่ง นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ) 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

7. ตำแหน่ง นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง) 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

8. ตำแหน่ง นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – นาง) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ) 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

9. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (จะเข้) (หญิง) 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

10. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (กีต้าร์) 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

11. ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไวโอลิน) 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

12. ตำแหน่ง ภูมิสถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,800 – 17,380 บาท

13. ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านการแปลและเรียบเรียง) (ระดับปริญญาโท)1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 9 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://finearts.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน

รับสมัครวันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2563