Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

กำหนดการที่สำคัญมี ดังนี้

วันที่ 6 -​ 27 ก.พ. 63 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 6 -​ 28 ก.พ. 63 ชำระค่าธรรมเนียมสอบและเลือกศูนย์สอบ

-วันที่ 17 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่่อผู้สมัครสอบ

-วันที่ 17 มี.ค. – 26 มิ.ย. 63 อัพโหลดรูปถ่ายในใบสมัคร

-วันที่ 19 พ.ค. 63 ประกาศวันเวลาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

-วันที่ 28 มิ.ย. 63 สอบข้อเขียน

-วันที่ 10 ก.ย. 63 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

-วันที่ 17 ก.ย. 63 พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบ

รายชื่อศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

อ่านเพิ่มเติมและสมัครสอบ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563