Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 10 ตำแหน่ง  จำนวน 36 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 14 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

6. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

9. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

10. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 11 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563