Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 7 ตำแหน่ง จำนวน 18 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

2.ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

4.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 5 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

5.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

6.ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 5 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท (วุฒิ ปวส.)

เงินเดือน 9,400 บาท (วุฒิ ปวช.)

7.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท (วุฒิ ปวส.)

เงินเดือน 9,400 บาท (วุฒิ ปวช.)

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : วิธีการสมัคร ดังนี้

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 9 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ http://www.onab.go.th/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563