Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 32 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางเทคโนโลยีธรณี

-เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด ทางการโฆษณา ทางการประชาสัมพันธ์

-เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

-เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง นิติกร 3 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

-เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่ง นางช่างเทคนิค 11 อัตรา

-วุฒิ ปวส.สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

-เงินเดือน 13,800 บาท

6. ตำแหน่ง ช่างเจาะบ่อบาดาล 15 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือวุฒิ ม.6 และมีความรู้และทักษะในงานเกี่ยวกับการขุดเจาะ เป่าล้าง บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากบุคคลหรือนิติบุคคลฯ

-เงินเดือน 11,280 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทางเว็ปไซต์ https://dgr.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กองบัญชาการตำรวจนครบาล รับสมัครสอบ(เพศหญิง) เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563

รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2563