Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 19 ตำแหน่ง จำนวน 106 อัตรา แบ่งดังนี้

-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 5 ตำแหน่ง 35 อัตรา

1. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 6 อัตรา

วุฒิ ปวช.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

วุฒิ ปวท.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 12,840 บาท

วุฒิ ปวส.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 13,285 บาท

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 5 อัตรา

วุฒิ ปวช.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

วุฒิ ปวท.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 12,840 บาท

วุฒิ ปวส.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 13,285 บาท

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 14 อัตรา

วุฒิ ปวช.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

วุฒิ ปวท.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 12,840 บาท

วุฒิ ปวส.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 13,285 บาท

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 4 อัตรา

วุฒิ ปวช.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

วุฒิ ปวท.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 12,840 บาท

วุฒิ ปวส.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 13,285 บาท

5. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 6 อัตรา

วุฒิ ปวช.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

วุฒิ ปวท.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 12,840 บาท

วุฒิ ปวส.เงินเดือน+เงินเพิ่มฯ รวม 13,285 บาท

-ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 15 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

6. ตำแหน่งช่างปูน จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 11,400 บาท

-ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 8 ตำแหน่ง 47 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 24 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 10,000 บาท

2. ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 10,000 บาท

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 10,000 บาท

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 10,000 บาท

5. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 8 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 10,000 บาท

6. ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 10,000 บาท

7. ตำแหน่งภารโรง จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 10,000 บาท

8. ตำแหน่งยาม จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน + เงินเพิ่มฯ รวม 10,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ ทางเว็ปไซต์ https://koratpao.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563