Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 4 ตำแหน่ง จำนวน 13 อัตรา แบ่งดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม 6 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ

-เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง นิติกร 3 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

-เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 18,000 บาท

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย

-เงินเดือน 19,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 8 เมษายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://oja.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563