Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 7 ตำแหน่ง จำนวน 15 อัตรา แบ่งดังนี้

1. เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ปวท. หรือ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 11,280 บาท (วุฒิ ปวช.)

เงินเดือน 13,010 บาท (วุฒิ ปวท.)

เงินเดือน 13,800 บาท (วุฒิ ปวส.)

2. เจ้าพนักงานบุคคล 1 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ปวท. หรือ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 11,280 บาท (วุฒิ ปวช.)

เงินเดือน 13,010 บาท (วุฒิ ปวท.)

เงินเดือน 13,800 บาท (วุฒิ ปวส.)

3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ปวท. หรือ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 11,280 บาท (วุฒิ ปวช.)

เงินเดือน 13,010 บาท (วุฒิ ปวท.)

เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ (ปวส.)

4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เงินเดือน 18,000 บาท

5. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

6. นักวิชาการพลังงาน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

เงินเดือน 18,000 บาท

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://dede.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2563