Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 21 ตำแหน่ง จำนวน 27 อัตรา แบ่งดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

4. นักตรวจสอบถายใน 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

8. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

9. บรรณารักษ์ 4 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

10. วิศวกร 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

11. วิศวกร 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

12. วิศวกร 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

13. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

14. วิศวกรไฟฟ้า

เงินเดือน 21,390 บาท

15. วิศวกรโยธา 1 อัตรา

เงินเดือน 21,390 บาท

16. นักวิจัย 1 อัตรา

เงินเดือน 24,140 บาท

17. นักวิจัย 1 อัตรา

เงินเดือน 24,140 บาท

18. นักวิจัย 1 อัตรา

เงินเดือน 24,140 บาท

19. วิศวกร (ปริญญาโท) 1 อัตรา

เงินเดือน 24,140 บาท

20. วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา (เขต ระยอง)

เงินเดือน 21,390 บาท

21. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (เขต ระยอง)

เงินเดือน 21,390 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ ดังนี้

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 8 เมษายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://www.kmutnb.ac.th/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2563