Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 9 ตำแหน่ง จำนวน 15 อัตรา แบ่งดังนี้

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)

1.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

2.ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

3.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

4.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

5.ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

6.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

7.ตำแหน่ง บุคลากร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

8.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

9.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บ.

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 มีนาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 17 เมษายน 2563 ทางเว็ปไซต์ https://hr.kku.ac.th/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563