Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 2 ตำแหน่ง  จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1.นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา

วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ :  สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://dbd.thaijobjob.com/

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันนี้ - 12 พฤศจิกายน 2563