Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 4 ตำแหน่ง จำนวน 12 อัตรา แบ่งดังนี้

สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 10 เมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์

สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง คลิก…ที่นี่

สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ คลิก…ที่นี่

ติดตามงานราชการ อื่นๆ คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 8 - 31 กรกฎาคม 2563