Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ปฏิบัติงานที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 11 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

4. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

7. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา

วุฒิ ม.3 ,ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

8. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

9. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา

วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

10. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา

วุฒิ ม.3 ,ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

11. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

วุฒิ ม.3 ม.6 เงินเดือน 7,590 บาท

วุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท

วุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดรู สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร 02-3547025 ต่อ 1518

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่บอร์ดชั้น 5 อาคารดำรงนิราดรู สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทางเว็ปไซต์ http://www.nci.go.th

อ่านเพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563