Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 24 ตำแหน่ง จำนวน 75 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา

เงินเดือน 23,430 บาท

2.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

3.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

5.ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

6.ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

7.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

8.ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

9.ตำแหน่ง นิติกร 4 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

10.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

11.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

12.ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

13.ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 14 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

14.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

15.ตำแหน่ง นายช่างรังวัด 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

16.ตำแหน่ง นายท้ายเรือ 8 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

17.ตำแหน่ง กะลาสี 1 อัตรา

เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

18.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

19.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

20.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

21.ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา

เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

22.ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

23.ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นที่ 3 อัตรา

เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

24.ตำแหน่ง สหโภชน์ 1 อัตรา

เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วิชาที่ใช้สอบแต่ละตำแหน่ง มีวิชาอะไรบ้างคะ ?

ตอบ : วิชาที่ใช้สอบมีดังนี้ (คลิก…ที่นี่)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทางเว็ปไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ

รับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563