Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 20 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

-เงินเดือน 19,500 บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา

-วุฒิ ป. ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางกฎหมาย

-เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักจิตวิทยา 3 อัตรา

-วุฒิ ป. ตรี สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

-เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา

-วุฒิ ปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 13,800 บาท

5. ตำแหน่ง พนักงานพินิจ(ชาย) 9 อัตรา

-วุฒิ ปวส. เท่านั่น เพศชายเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และรอบอกขนาด 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

-เงินเดือน 13,800 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ(ผู้ช่วยแม่บ้าน) 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. เท่านั่น เพศหญิง เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดให้ไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

-เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 26 กันยายน 2562 ทางเว็ปไซต์ https://djop.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2563