Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 6 ตำแหน่ง จำนวน 7 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.โท สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

-เงินเดือน 21,000 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

-เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีหรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

-เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

-เงินเดือน 19,500 บาท

5. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

-เงินเดือน 5 ปี เดือนละ 20,540บาท

-เงินเดือน 6 ปี เดือนละ 22,750 บาท

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-เงินเดือน 13,800 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม- 5 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 14 ชั้น 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทาง www.dmsc.moph.go.th

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมการขนส่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานกองทุนฯและลูกจ้างฯ

รับสมัครวันที่ 15 – 23 กรกฎาคม 2563