Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 3 ตำแหน่ง จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

-เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาบริหาธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์

-เงินเดือน 18,000 บาท

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://qsds.go.th/ หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร”

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2563