Breaking News
Home / ข่าวเปิดสอบราชการ / กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คำถามน่ารู้ก่อนการสมัคร ?

ถาม : รับสมัครกี่ตำแหน่งและใช้วุฒิอะไรบ้าง จะได้รับเงินเดือนเท่าไรคะ ?

ตอบ :  รับสมัคร 13 ตำแหน่ง จำนวน 19 อัตรา ดังนี้

(ส่วนกลาง )

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

-เงินเดือน 13,800 บาท

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา

-เงินเดือน 13,800 บาท

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร 2 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

-เงินเดือน 13,800 บาท

4.ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง 3 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

-เงินเดือน  18,000 บาท

5.ตำแหน่ง วิศวกร ด้านตรวจแบบเรือ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมต่อเรือ ทางเครื่องกลเรือ ทางเครื่องกล

-เงินเดือน  18,000 บาท

6.ตำแหน่ง วิศวกร 2 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

-เงินเดือน  18,000 บาท

(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)

7.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชา อุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

-เงินเดือน 13,800 บาท

8.ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

-เงินเดือน  18,000 บาท

(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 )

9.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชา อุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ

-เงินเดือน 13,800 บาท

10.ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

-เงินเดือน  18,000 บาท

(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)

11.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชา อุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

-เงินเดือน 13,800 บาท

(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5

12.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชา อุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ

-เงินเดือน 13,800 บาท 

(สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) 

13.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา 

-เงินเดือน 13,800 บาท 

ถาม : ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. มาก่อนไหมคะ ?

ตอบ : ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ค่ะ

ถาม : วัน เวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันไหนคะ ?

ตอบ : สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ถาม : วิธีการสมัคร สมัครอย่างไรคะ ?

ตอบ : สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั่น (สมัครออนไลน์)

ถาม : วัน เวลา สถานที่สอบ จะสอบเมื่อไรและที่ไหนคะ ?

ตอบ : ทางหน่วยงานจะประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศ วันที่ 9 กันยายน 2562 ทางเว็ปไซต์ https://md.thaijobjob.com

อ่านเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ คลิก…ที่นี่

หางานราชการ อื่นๆ เพิ่มเติม คลิก…ที่นี่

Check Also

กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

รับสมัครวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2562